ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Апрель 27, 2020   |   by admin

Есир кукси каби кирлар кувраб колди, Бузтургайлар чиркиллашиб, жавраб колди, Оч гудаклар отамиз нон келтирар деб- Мултиллашиб йул бошида караб колди. Бошим узра чархи гардун айланур орзу булиб, Майли, мен куксим тутай орзуга йугрулса гунох. Кора ранг туйгулар чуммокда кузга, Конли ёш дог булди битилган сузга. Халким куз очгунча фарёд этарман, Небилай,у кунга качон етарман, Такдирим шу экан энди нетарман… Эй дунё,мен сенга бегона булдим. Ганимга бош эгиб турганлар Урганда ер упиб юрганлар… Уз элин кулликка бурганлар… Кетаман мен сизга мухолиф. Юксакка талпиндим мисли палопон… Тинмадим такдирдан бехабар, бегам. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт MosCatalogue.

Добавил: Dazahn
Размер: 55.91 Mb
Скачали: 2552
Формат: ZIP архив

Рух-сахро гирдоби,вужудим-олов Хамон хадикдадир хаклигимдан ёв, Канчалар куймасин кахрин килиб гов… Мен ватанга кайтаман бир кун!

аёллар хакида тасирли шер скачать с 3gp mp4 mp3 flv

Излайман илож лайюай Севгинг сиртмогидан. Бир ён — калб фармони. Бир юрак бир севги тилайди хаёт. Огринар хаттоки саргайган сунгак, Жаханнам утида,майли,куёйин… Сунги ишончимга келтирмайин шак — Киличимни келтир,углим Хумоюн!

Багрим бир ой тулдирар деб уйладим, Калкиб к калкиб, ичим тулиб суйладим, Севдим деса севиндим, буй буйладим… Буй буйладим ва охири хур булдим. Кон булиб оккаймиди кузларимнинг пардаси Зорук зорпар гохи ошкор, гоки пинкон ёндирмаса.

  СЕБАСТЬЯН ЖАПРИЗО КНИГИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Хислар куюнида колиб кетди жон, Талпиндим унутиб узлигимни хам, Куркин куз унгимда килиб намоён Она узбекистон, захматкаш улкам Менга такдир булиб тутди кулимдан. Дунёга тупуриб, фарзни билган фарз Мунис сингилларга жаннат муборак! Уведомлять меня о новых комментариях по почте.

Товонин конларга ботириб хамон- Хайкаллар юрибди Узбекистонда. Тиник-тиник хаволардай туйгуларим- Тиник тортиб тулди тиник наволарга.

Свежая Mp3 музыка

Утиниб, инграниб килган тилагим- Сенингмас, узимнинг юрагим дохи. Худди айбдордек ерга карайсан. Куп эди калбимда умид ва хавас, Энди уз кукрагим узимга кафас, Бу — дардлар туткуни бераётган сас… — Эй дунё,мен сенга бегона булдим.

Все бесплатно и без регистрации! туплпми

Скачать музыку бесплатно 2018

Пилиги-армону, шуъласи-фарёд, Тафти-согинч эрур, куюнди — кунгил. Харбирин гирдида пашшадек гужгон- Угри, карокчилар ялашар товон.

Сен-менга, мен сенга руё… Умр-хаёл булса, демак, хаёлмиз. Жавобимиз оддийдир, эй биродар, Аёл динда эркак билан баробар. Бир япрок- Орзудек парпирар хиромон.

Айрилик хакида шерлар

Кандай узар экан узбекнинг оти. Шивирлаб, багримга ут калаб- Борлигим кузгорсан, тулгорсан. Добавить комментарий Отменить ответ Введите свой комментарий Мардликни кашф этмок истадим, шу он- Каршимга мардона келдикю отам Менга такдир булиб тутди кулимдан. Ишонинг бу жангга беролмассиз дов, Ва сизга ёрдамга келмагай биров.

  ПЕСНЯ ЛИСЫ АЛИСЫ И КОТА БАЗИЛИО КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Узтоз ва мураббийлар ҳақида шеърлар

Сулак сочиб,узин харён урса хам, Куважакмиз солиб сурон,оз колди!. Hazil sher Abdusalom Nabiyev Бир кун мени улдиради мухаббат, Бир кун мени нафрат улдирар….

Кахримиздан топмас омон,оз колди!. Ёмгир ёгар юракни эзиб, Бу дилдаги армонни сезиб. Сиздан калбим наволари минг ургилсин, Битта армон билан келдим кошингизга… Тоглар, менга берсангиз бас юрагингиз!

Тош ютиб тош котсин юрагим… Кетаман рухимда касд колиб. Вахм солиб,хуп хурибди бу элда. Нега келдим, нима билан кетарман, Бушликка кул чузиб тцплами этарман, Бутун умрим алдов экан, нетарман… Кеза к кеза на кир ва на ур булдим.